Kontakt

Miroslav Otahal ml. 

Obchodno-technický zástupca B2B
pre západné a stredné Slovensko

  • 0905 210 211
  • motahal@teplozima.sk

Patrik Vanko

Obchodno-technický zástupca B2B
pre východné a severné Slovensko

  • 0905 882 993
  • vanko@teplozima.sk

 

 


NÁJDETE NÁS

 

 

TeploZima.sk

Sabinovská 14  

Bratislava 821 02

Slovenská republika

 

 pri jazere Štrkovec

 
 

 

FAKTURAČNÁ ADRESA:

ACEA s.r.o.

Hany Meličkovej 2991/24

Bratislava 841 05

Slovenská republika

 

IČO: 46969055
DIČ: 2023732744
IČ DPH: SK2023732744

Sme platcami DPH

Spoločnosť zapísaná v OR  Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 87960/B

 

ČÍSLO ÚČTU PRE BEZHOTOVOSTNÉ PLATBY:

Tatra banka: 2942041235/1100

IBAN : SK98 1100 0000 0029 4204 1235

S.W.I.F.T.: TATRSKBX

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č. 02/58272 170 

 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu

ACEA s.r.o.

Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava

adresa prevádzky: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava

IČO: 46 969 055
IČ DPH: SK2023732744

zápis v: obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 87960/B

info@acea.sk