Kód: MPH-24 | Značka: Sapfir

MPH-24

Neohodnotené
Iba pre prihlásených

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika)

Rozmery: 245 x 964 mm

Hmotnosť: 36kg

Kategória: MPH
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 36 kg

MPH-24 je modulom s dĺžkou dostrelu  až 20 metrov. Používa sa na ochranu veľkoplošných priestorov, technológií a objektov a na ochranu objektov so zvýšenou úrovňou požiarneho nebezpečenstva a záťaže.

Modul sa používa na  účinnú požiarnu ochranu bytových a nebytových budov a priestorov všetkých typov a účelov, zariadení, skladov, území, pamiatok, kostolov, garáží.

Je bezpečný pre ľudí, zvieratá, majetok a životné prostredie.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-24 Hodnota
Chránená plocha  pre požiare triedy А 75 m2
Chránený objem   pre požiare triedy А 250 m3
Chránená plocha  pre požiare triedy В 58 m2
Chránená plocha  pre požiare triedy В 60 m3